Начало   Автоматизирано управление

Автоматизирано управление

Логистична фирма Фреш Лоджик ЕАД работи с високо-технологичната складова система, която осигурява автоматизирано движение и разпределение на палети, складиране, следене на срока на годност на продуктите. Цялото оборудване на охладения и замразения склад – носеща конструкция, роботи, софтуер, мобилни устройства, конвейрна техника - е доставено от водещата испанската фирма Mecalux.
 
Складовият ни софтуер оказва пълен контрол и гарантира безупречна проследимост на извършваните складови операции и свежда до минимум вероятността от грешки.

При подаване на заявка от страна на клиента за вход на стока в нашия логистичен склад, поръчката бива генерирана в системата и позволява следенето на:
•    местоположението на стоката във всеки един момент
•    срока на годност
•    количество
 
При подаване на заявка за изход на стока от логистичния ни склад, системата автоматично генерира необходимия набор от придружаващи документи.

За да автоматизираме напълно целия процес, е създаден стандартен интерфейс, с който можем да свържем всяка информационна система за управление на бизнес с нашия автоматизиран склад.

Автоматизираното управление се постига с качествен контрол, както на входа, така и през целия жизнен цикъл на съхранените. Надеждно осигуряваме контрола по прием, съхранение и изход на стоки по FEFO, FIFO и LIFO принципи.

© 2023, Fresh LOGIC