Начало   Склад - 20°С до +4°С

Склад - 20°С до +4°С

 

Логистична компания Фреш Лоджик ЕАД  разполага с уникален за Балканите високо-технологичен автоматизиран склад за охладени стоки, поддържащ температурен режим от 0°С до +4°С и -20°С.

 

Охладен склад

 

За бърза, качествена и ефективна обработка на Вашата стока 24 часа в денонощието работят 9 рампи с максимална натовареност 360 палета на час.
 
Ключови характеристики на склада за охладени стоки:
•      Площ 2 780 м2
•      Общ капацитет от 4 662 палето места
•      Зона за групиране с капацитет 420 палето места
•      15 поточни линии със скорост 140 палета на час
•      4 подреждащи крана
 
Складовите операции се извършват преимуществено автоматизирано и се контролират от високо-технологичния софтуер на испанската фирма Mecalux.
 
Складът е предназначен за съхранение при температурния режим от 0°С до +4°С на:
•      Месо и месни продукти
•      Мляко и млечни продукти
•      Тестени продукти
•      Рафинирани растителни масла и маргарини
•      Суровини за хранително-вкусовата промишленост
•      Готови храни

 

Замразен склад

 

За бърза, качествена и ефективна обработка на Вашата стока 24 часа в денонощието работят 6 рампи с максимална натовареност 240 палета на час.
 
Ключови характеристики на склада за замразени стоки:
•    Площ 2 350 м2
•    Общ капацитет от 10 080 палето места
•    Зона за групиране с капацитет 500 палето места
•    2 поточни линии със скорост 80 палета на час
•    3 подреждащи крана
 
Складовите операции се извършват преимуществено автоматизирано и се контролират от високо-технологичния софтуер на испанската фирма Mecalux.
 
Складът е предназначен за съхранение при температурният режим от -20°С на:

•     Месо и месни продукти
•     Мляко и млечни продукти
•     Риба и рибни продукти
•     Плодове и зеленчуци
•     Тестени продукти
•     Суровини за хранително-вкусовата промишленост
•     Готови храни

Екип от опитни професионалисти гарантира високото качество на извършените складови операции, стриктно  спазване  на специфичните изисквания на клиента.
Разработени и внедрени са надеждни процедури и инженеринг на процесите в охладения склад, които обезпечават сигурното изпълнение на договорените условия и поетите ангажименти към клиента.

 

© 2023, Fresh LOGIC