Начало   Складови операции

Складови операции

Логистична компания Фреш Лоджик ЕАД предлага пълната гама складови операции по прием, съхранение, експедиция и управление на наличностите за Вашите стоки.

Експерти сме в складовите операции:
•      Съхранение
•      Палетизиране
•      Комисиониране на кашон
•      Комисиониране на палет
•      Миксиране на продукти
•      Пакетиране
•      Етикиране
•      Преопаковане
•      Автоматизиран процес на ревизии

Логистична фирма Фреш Лоджик ЕАД работи с високо-технологичната складова система, която осигурява автоматизирано движение и разпределение на палети, складиране, следене на срока на годност на продуктите.
 
Складовият ни софтуер оказва пълен контрол и гарантира безупречна проследимост на извършваните складови операции и свежда до минимум вероятността от грешки.

За да автоматизираме напълно целия процес, е създаден стандартен интерфейс, с който можем да свържем всяка информационна система за управление на бизнес с нашия автоматизиран склад.

Автоматизираното управление се постига с качествен контрол, както на входа, така и през целия жизнен цикъл на съхранените. Надеждно осигуряваме контрола по прием, съхранение и изход на стоки по FEFO, FIFO и LIFO принципи.

© 2024, Fresh LOGIC